Nabízené služby

Služby poskytuji pro právnické a fyzické osoby, neziskové organizace a sdružení, zahraniční i tuzemské.

Účetnictví i daně jsou vedeny dle platné legislativy.

§ Vedení účetnictví
– Zpracování dokladů.
– Vedení zákonem stanovených knih a evidencí.
– Zpracování účetní závěrky a inventarizace.
– Zpracování podkladů k daňovému přiznání.
– Příprava podakladů pro kontroly.

§ Daně
– Zpracování podkladů a daňové přiznání k dani:
– Z příjmu fyzických osob a právnických osob.
– Silniční.
– Z nemovitostí, převodu nemovitostí a dědické.
– Zpracování daně z přidané hodnoty včetně daňového přiznání a souhrnného hlášení.
– Pro zahraniční subjekty, které provozují import a export, zpracuji souhrnné hlášení a daňové přiznání podávané u Finančního úřadu Praha 1.

§ Vedení daňové evidence
– Zpracování dokladů.
– Vedení zákonem stanovených knih a evidencí.
– Zpracování podkladů k daňovému přiznání.
– Příprava podakladů pro kontroly.

§ Mzdy
– Kompletní zpracování mezd.
– Vedení mzdových listů, osobních karet.
– Přihlašování, odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení.
– Zpracování měsíčního hlášení pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.
– Roční zúčtování daně z příjmu zaměstnance.
– Vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění.
– Zpracování exekucí.
– Vyhotovení potvrzení příjmů zaměstnanců pro žádosti o úvěr, pro soudy.
– Příprava podkladů pro kontroly.

§ Ostatní služby
– Zastupování pro styk se zdravotními pojišťovnami, správou sociálního zabezpečení a finančním úřadem.
– Styk s bankou.
– Zpracování podkladů pro žádost o úvěr.
– Zpracování podkladů pro dotace.
– Zpracování statistiky pro Český statistický úřad, Úřad práce i jiné instituce.